JAK PRACUJEME
 • vztah mezi psychologem a klientem je vztahem vzájemné spolupráce
 • podrobná analýza konkrétních problémů a potřeb každého klienta
 • řešení přítomných problémů a překonání vnějších a vnitřních faktorů, které problém udržují
 • sezení probíhají individuálně, párově či za účasti členů rodiny

 

PREVENTIVNÍ LÉČEBNÉ a REHABILITAČNÍ AMBULANTNÍ PRACOVIŠTĚ poskytující MODERNÍ PSYCHIATRICKOU a PSYCHOLOGICKOU PÉČI

 

PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE

slouží jako:

 • poradna pro tenzní stavy a bolestivé syndromy, stavy úzkosti, fobie a obsese
 • poradna pro stavy dráždivosti, dyskoncentrace a chronické únavové stavy
 • poradna pro poruchy spánku a pro zácvik do relaxačních technik (sofronizace)
 • poradna pro různé typy závislostí (alkohol, kouření, drogy, poruchy výživy-bulimie, anorexie, hráčské závislosti apod.)
 • poradna pro krizové partnerské stavy
 • pracoviště tradiční čínské medicíny včetně nácviku akupresury

Konzultace jsou možné také ve francouzštině.

 

ORDINACE AKUPUNKTURY a elektroakupunktury

pomáhá při:

 • alergiích
 • poruchách imunity
 • somatoformní vegetativní dysfunkci
 • somatických problémech primárně způsobených psychikou a resistentních na klasickou terapii farmaky

 

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

nabízíme pomoc lidem trpícím obtížemi, jako jsou:

 • problémy v partnerském životě, v rodině, s dětmi, s rodiči, potíže v zaměstnání
 • nízké sebehodnocení, pocit vnitřní prázdnoty, ztráta životního smyslu, úzkostné poruchy, deprese, fobie
 • reakce na náhlé traumatizující události, snížená schopnost vyrovnat se s životními změnami

 

poskytujeme také poradenství týkající se:

PSYCHOLOGIE SPORTU

konzultace jsou možné také v angličtině