PhDr. Ivan Galuszka

je odborným garantem pro obor klinické psychologie a je možné se na něho obracet s žádostmi o vyšetření přímo na telefon….. či mail v reginu jesenicka, případně po domluvě dle možností a po dohodě i v Praze.

Vzdělání : jednooborová psychologie na FF UP Olomouc, ukončena 1980 rigorozní zkouškou

Postgraduální vzdělání :

 • 1983 - funkční specializace v oboru klinické psychologie
 • 1998 - funkční specializace v oboru systemická psychoterapie ( výcvik SUR,  systemický výcvik)
 • 2002 - manželský a rodinný poradce
 • 2006 - Akreditace pro psychologická vyšetření pracovníků pracujících ve školství

Praxe: 

 • 1980 - 1986  PL Opava
 • 1986 -1989 NsP Třinec
 • 1989 - 2006 PL Bílá Voda u Javorníka
 • 2000 - 2012  Poradna\ pro Rodinu
 • 1993 - dosud soukromá praxe klinického psychologa (psychodiagnostika,psychoterapie)

Další aktivity: 

 • Člen Českomoravské psychologické společnosti
 • Soudní znalec v oboru klinické psychologie
 • Člen redakční rady odborného časopisu PSY-Cause  Francie

S čím se mohu obrátit :

 • Pomoc mři řešení problémů spojených závažnými životními situacemi 
 • Pomoc při řešení osobních problémů ( emočních,komunikačních,s chováním),  obtíží v komunikaci s dítětem nebo partnerem
 • Gerontopsychologie  : ( problematika seniorů,diagnostika kognitivních funkcí v souvislosti s příspěvkem na péči)

 

Akademický malíř Josef Velčovský

Věnoval se také arteterapii a byl vedoucím tohoto atelieru v Psychiatrické léčebně v Bohnicích. V Modré laguně má svou galerii, kde jsou vystaveny jeho grafiky.

 Josef Velčovský  je  malíř, grafik, ilustrátor.  Narodil se 7.10. 1945 ve Václavovicích u Ostravy. Žije a pracuje v Praze. Absolvent SUPŠ v Uherském Hradišti, obor užitá a dekorativní malba u prof.Hrocha a Hofmana. a AVU v Praze /1963-1969/ v ateliéru monumentální malby u prof.K.Součka. V letech 1970 a 1975 absolvoval půlroční malířské stáže ve Francii / Paříž- ateliér S.W. Hayter-ateliér 13, Bretagne, Provence/. Věnuje se malbě, grafice, ilustraci a realizaci v architektuře. Navázal na tradice české imaginativní malby. Jeho obrazy inspirované krajinou a ženou jsou plné poetičnosti, melancholie a jemně ironického humoru. 

 

 

 

MUDr. Lenka Elbert Dotlačilová, CSc.

Vystudovala  3. LF Univerzity Karlovy v Praze, promovala v roce 1983, dosáhla specializace v odbornosti geriatrie, gerontopsychiatrie a interního lékařství. Pro tyto obory má platnou licenci pro soukromou  praxi i lektora v oboru. Pracuje na částečný úvazek v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích.

Ambulance : Na Pankráci 999/40, 140 00 Praha 4, +420 244 464 249

Případně:   Modrá laguna, Družicová 12, 161 00 Praha 6 ( 233 31 24 22 – recepce,  pondělí až čtvrtek od 7 do 12 hodin)